Dự án Luật sư – Luật sư nhằm để cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cao phối hợp cùng với nhu cầu của khách hàng, Vì thế chúng tôi làm việc rất chặt chẽ mật thiết với các chuyên gia từ các lĩnh vực khác ngoài nghành luật

Dự án Luật sư – Luật sư chuẩn bị sẵn sàng cung cấp cho các bạn dịch vụ tư vấn liên tục có hệ thống trong tất cả các lĩnh vực pháp lý theo nhu cầu của mình. Dưới đây chúng tôi giới thiệu những lựa chọn của các loại hình dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong từng lĩnh vực pháp luật.

Luật thương mại

Trong lĩnh vực luật thương mại chúng tôi quan tâm đến toàn bộ chương trình quy phạm pháp luật của doanh nghiệp, chúng tôi giúp đỡ soạn thảo các văn bản thẩm định phân tích đánh giá chuyên môn, các loại hợp đồng dưới ở dưới những hình thức khác nhau và các loại văn bản mang tính pháp lý khác, chúng tôi đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện các công tác thương mại và cung cấp tư vấn theo nhu cầu của khách hàng. Trong lĩnh vực luật thương mại chúng tôi đặc biệt cung cấp các dịch vụ dưới đây:

 • thành lập và sửa đổi công ty và các hợp tác xã

 • đàm phán các thỏa thuận thương mại

 • soạn thảo, chuẩn bị và phân tích pháp lý các hợp đồng thương mại

 • thu hồi và quản lý các khoản nợ

 • trợ giúp pháp lý trong các giao dịch tài chính

 • đại diện trong các tranh chấp kinh doanh, trong các thủ tục đăng ký và tuyển chọn

 

Luật hình sự

Trong lĩnh vực luật hình sự không thể dễ dàng thành công mà không cần sự trợ giúp của một luật sư giầu kinh nghiệm. Bởi vậy bất cứ khi nào bạn cần tư vấn pháp lý và bào chữa cho toàn bộ quá trình tố tụng hình sự, chúng tôi luôn sẵn sàng, kể cả việc trợ giúp pháp lý cho người bị hại (nạn nhân của hành vi phạm tội). Trong lĩnh vực luật hình sự chúng tôi đặc biệt cung cấp các dịch vụ dưới đây:

 • tư vấn liên quan đến luật hình sự

 • đại diện và bào chữa trong quá trình tố tụng hình sự

 • soạn thảo, xử lý các văn bản và đệ trình lên các cơ quan chức năng trong quá trình tố tụng hình sự

 • trực tiếp tham gia trong từng bước được tiến hành trong quá trình tố tụng hình sự

 • trợ giúp pháp lý cho người bị hại – nạn nhân của hành vi phạm tội

 

Luật lao động

Luật lao động là một trong những vấn đề rất phức tạp và đặc biệt bao gồm việc xử lý các mối quan hệ lao động pháp lý phát sinh trong việc thực hiện công việc phụ thuộc giữa chủ lao động và người lao động (trên cơ sở hợp đồng lao động, chỉ định, các loại hợp đồng làm việc). Trong lĩnh vực luật lao động chúng tôi đặc biệt cung cấp các dịch vụ dưới đây:

 • tư vấn về các câu hỏi khó, phức tạp của luật lao động

 • chuẩn bị các hợp đồng làm việc hoặc trợ giúp pháp lý trong các tranh chấp pháp lý cho chủ lao động và cho cả người lao động

 • đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp lao động

 • trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết tai nạn lao động và đền bù thiệt hại

 • phân tích các khía cạnh pháp lý trong việc sử dụng người nước ngoài vào làm việc

 

Bất động sản

Về luật bất động sản văn phòng chúng tôi cung cấp toàn bộ đầy đủ các dịch vụ liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện toàn bộ quá trình bán hoặc mua bất động sản của mình, kể cả từ việc chọn lựa cho đến tận khi chuyển nhượng, thanh toán cho người bán và thanh toán cả thuế chuyển nhượng bất động sản. Trong lĩnh vực luật bất động sản chúng tôi đặc biệt cung cấp các dịch vụ dưới đây:

 • tư vấn mua và bán bất động sản

 • chuẩn bị và thẩm định hợp đồng, đại diện cho khách hàng (liên quan đến việc thuê nhà, các căn hộ và các không gian khác)

 • đại diện trong các quá trình tố tụng có trọng tài và tranh tụng trước tòa – liên quan đến bất động sản

 • đệ trình để ra nhập quyền sở hữu hoặc các quyền khác lên phòng nhà đất

 • đại diện trong quá trình đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền khác vào trong sở nhà đất

 

Luật hôn nhân và gia đình

Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi cũng không bỏ qua ngay cả luật hôn nhân và gia đình bao gồm tập hợp các quy định pháp lý trước tiên cho việc kết hôn và ly hôn, tiền cấp dưỡng giữa cha mẹ và con cái, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng hoặc các vấn đề về việc xác định và từ chối quyền làm cha. Trong lĩnh vực luật hôn nhân và gia đình chúng tôi đặc biệt cung cấp các dịch vụ dưới đây:

 • hợp đồng hôn nhân và trước hôn nhân về việc tổ chức sắp xếp tài sản chung của hai vợ chồng

 • đại diện trong vụ tranh tụng xử ly hôn, kể cả việc giải quyết tài sản chung của hai vợ chồng

 • trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết sắp xếp trong việc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em vị thành niên

 • nuôi dưỡng chăm sóc, nhận con nuôi, giám hộ, bảo hộ

 • xác định và từ chối quyền làm cha

 

Luật dân sự

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trong mọi lĩnh vực của luật dân sự kể cả quyền bảo vệ riêng tư cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi đảm bảo cung cấp sự trợ giúp pháp lý cần thiết và làm đại diện pháp lý, cho dù đó là soạn thảo hoặc kiểm tra các hợp đồng, quyền thừa kế hoặc chuyển nhượng bất động sản. Trong lĩnh vực luật dân sự chúng tôi đặc biệt cung cấp những dịch vụ dưới đây:

 • bảo vệ cá nhân

 • các quan hệ ràng buộc

 • trách nhiệm đối với thiệt hại

 • quyền sở hữu trí tuệ

 • thủ tục thừa kế

 

Luật môi trường

Môi trường sống là lĩnh vực tiếp theo mà ở đó chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý. Lĩnh vực này liên tục chịu ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt khắt khe ở cấp quốc gia, châu Âu và quốc tế và nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt một vài triệu. Do thường xuyên luôn có những thay đổi quy định pháp lý trong lĩnh vực này, nên chúng tôi cố gắng giúp đỡ các khách hàng của mình để có thể định hướng được tốt trong vấn đề đó:

 • xác định và phân tích các văn bản hợp đồng liên quan đến môi trường

 • tư vấn liên quan đến việc đánh giá những ảnh hưởng mục đích của công trình xây dựng đến môi trường

 • tư vấn liên quan đến vấn đề xử lý các loại chất thải (hóa chất độc hại, bảo vệ không khí môi trường)

 • trợ giúp pháp lý trong phạm vi trách nhiệm đối với những thiệt hại gây ra cho môi trường ( đền bù thiệt hại, phạt tiền)

 

Tư vấn thuế

Trong lĩnh vực thuế chúng tôi cung cấp cho khách hàng mọi tư vấn cho tất cả các loại hình kinh doanh kể cả các dịch vụ về thuế và kế toán hoặc các việc liên quan đến nợ hành chính. Chúng tôi cung cấp cho tư vấn cho các bạn trong tất cả mọi việc liên quan đến lĩnh vực này hoặc tư vấn cho các bạn cách để làm sao tiết kiệm được các chi phí:

 • thuế và tối ưu nó

 • tư vấn và kê khai

 • kế toán và kế toán tiền lương

 • quản lý các khoản nợ, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật

 • làm đại diện cho công ty trước các cơ quan chức năng

 

Luật sáng chế

trong lĩnh vực luật sáng chế chúng tôi cung cấp cho khách hàng toàn bộ tổng thể các dịch vụ liên quan đến các vấn đề phát minh dưới các hình thức cấp bằng sáng chế hoặc các kiểu dáng ứng dụng và công nghiệp trong tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi hỗ trợ cả những khách hàng trong việc phát triển ra nước ngoài và cũng như bảo đảm bảo vệ những cách giải quyết nguyên bản ban đầu của họ ở tầm cỡ thế giới. Trong lĩnh vực luật dáng chế chúng tôi cung cấp những dịch vụ dưới đây:

 • cung cấp tư vấn liên quan đến luật sáng chế

 • đại diện cho khách hàng trong các thủ tục thông báo các phát minh và các kiểu dáng ứng dụng

 • đăng ký giấy chứng nhận bảo vệ bổ sung cho các dược phẩm

 • tư vấn trong việc tiến hành nghiên cứu và đánh giá xem xét để thực hiện các yêu cầu của bằng sáng chế

 

Luật đấu thầu công cộng

Trong khuôn khổ đề nghị các dự án chúng tôi cunng cấp tư vấn pháp lý cho những người đề nghị và cả những nhà cung cấp. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm dầy dặn để làm việc xử lý các hồ sơ mời thầu, với việc chuẩn bị các hợp đồng có liên quan của việc thực hiện các công việc nhất định, đánh giá các hồ sơ dự thầu từ phương diện thủ tục mời thầu, với việc thực hiện các nghĩa vụ đăng ký, giám sát quá trình thực hiện các dự án thầu công cộng hoặc làm đại diện tại Ủy ban bảo vệ cạnh tranh kinh tế.

 

Đội ngũ của chúng tôi
Tại sao lại là Luật sư – Luật sư? Bởi vì chúng tôi không muốn trở thành một văn phòng luật sư như hàng loạt các văn phòng luật sư thông thường khác. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của tinh thần làm việc đồng đội và trong cách tiếp cận cuộc sống một cách toàn diện như một tổng thể. Đồng thời chúng tôi cũng tin tưởng rằng sức mạnh của việc tự do hợp tác sẽ vượt qua được sự ràng buộc lẫn nhau, công việc sẽ được thực hiện bởi sự phấn khích nhiệt tình thì sẽ mang lại được lợi ích cho khách hàng hơn là một công việc được thực hiện bởi nghĩa vụ. Đây là đội ngũ bao gồm các luật sư ưu tú và các nhân viên làm việc khác, những người đã cùng nhau tạo dựng lên một công ty tư vấn thực thụ tốt nhất của chúng tôi.

Petr Volšík

Luật sư và coach. Tác giả của dự án Luật sư – Luật sư. Là người năng động, thành thạo trong nhiều lĩnh vực luôn luôn chú trọng vào bản chất của sự việc và tập trung đến những điều để tìm ra cách giải quyết tối ưu nhất. Người luôn nhìn thấy được những mối liên quan rộng lớn giữa các lĩnh vực trong cuộc sống của con người. Bởi thế dự án Luật sư – Luật sư cung cấp các dịch vụ dựa trên sự hợp tác trong phạm vi mở rộng của các chuyên gia.

 

David Hoàng Anh

Quản lý dự án. Không chỉ là cánh tay phải mà thực sự còn là người chủ đạo thực hiện dự án Luật sư – Luật sư. Nếu không có sự nhiệt tình, cách nhìn bao quát tổng thể rộng lớn và khả năng tổ chức của anh thì dự án chỉ có thể nằm lại trên giấy.

 

Aneta Roubalová

Một mẩu puzzle tiếp theo trong bộ xếp hình hay còn được gọi là đội ngũ hoàn hảo. Một đầu óc trẻ tràn đấy năng lượng và sức sống, được trang bị bởi tất cả những thông tin cần thiết về việc áp dụng luật với khả năng phân tích vượt trội. Các bạn có thể tự mình  đánh giá chất lượng của cô đặc biệt khi bạn muốn giải quyết những vấn đề từ lĩnh vực luật công dân và luật thương mại và từ những lĩnh vực chồng chéo của các chuyên nghành này đối với luật  tài sản phi vật thể và điều luật hành chính.

Văn phòng luật sư cùng cộng tác

Thông tin về chúng tôi

Bến tầu điện ngầm gần nhất – Palmovka, Bến tầu điện gần nhất – Balabenka

Liên hệ

 • +420 775 686 388
 • Sokolovská 2170/161, 180 00 Praha 8

Hãy viết cho chúng tôi

Hỏi đáp? Đặt dịch vụ? Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ dưới đây! Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn trong vòng hai ngày làm việc.
TOP

TOP