Obchodní právo

Zabýváme se komplexní právní agendou podnikatelů, pomůžeme sepsat odborné posudky a rozbory, vypracovat smlouvy, dohody a dalších listiny právního charakteru, zastupujeme klienty ve věci realizace obchodního případu a poskytujeme poradenství, aby pro vás bylo srozumitelné a užitečné.

 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • vyjednávání obchodních smluv
 • právní sepisování, příprava a analýza obchodních smluv
 • vymáhání a správa pohledávek
 • právní asistence při finančních transakcích
 • zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení

Hospodářská kriminalita

V oblasti hospodářské kriminality není snadné obstát bez pomoci zkušeného advokáta. Proto jsme vám k dispozici, kdykoli budete potřebovat právní poradenství a obhajobu po celou dobu trvání trestního řízení, včetně právní pomoci poškozeným (obětem trestného činu).

 • poradenství týkající se hospořáské kriminality
 • zastupování a obhajoba v trestním řízení
 • zpracování písemností a podání orgánům činným v trestním řízení
 • přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení
 • právní podpora poškozeným - obětem trestného činu

Pracovní právo

Pracovní právo patří mezi vysoce komplexní problematiku a zahrnuje zejména úpravu pracovněprávních vztahů. Poradíme s problémovým zaměstnancem, vypracujeme přehled všech povinností zaměstnavatele, včetně účetních a daňových souvislostí. Připravíme zaměstnaneckou strategii z pohledu nejen práva a personalistiky, ale i z pohledu personální psychologie, koučinku a motivace zaměstnanců.

 • konzultace problémových otázek pracovního práva
 • příprava pracovních smluv či právní pomoc v pracovněprávních sporech
 • řešení situací s problémovými zaměstnanci
 • vypracování přehledu všech povinností zaměstnavatele (včetně účetních a daňových souvislostí)
 • realizace zaměstnanecké strategie

Daňové poradenství

Poradenství v oblastí daní poskytujeme našim klientům pro každý druh podnikatelské činnosti včetně daňových a účetních služeb nebo správních pohledávek. Poskytneme Vám konzultace ve věcech týkající se této oblasti nebo Vám poradíme, jak ušetřit náklady.

 • daně a jejich optimalizace
 • daňové konzultace, evidence
 • vedení účetnictví, mzdové účetnictví
 • správa pohledávek, právní vymáhání pohledávek
 • zastupování firmy či fyzické osoby před úřady

Patentové právo

V oblasti patentového práva poskytujeme komplexní služby našim klientům týkající se vynálezů ve formě udělených patentů či užitných a průmyslových vzorů ve všech oborech. Podporujeme i klienty při expanzi do zahraničí a zajišťujeme tak ochranu jejich originálních řešení na světové úrovni. Firemní právo má za cíl ochránit vaše vynálezy a know-how.

 • poskytnutí konzultací týkající se patentového práva
 • zastupování klientů v řízeních o přihláškách vynálezu a užitných vzorů
 • poradenské konzultace v provádění rešerší a posudků ke splnění podmínek patentovatelnosti

Životní prostředí

Životní prostředí je další oblast, kde může naše advokátní kancelář ušetřit mnoho peněz a najít funkční cesty. Tuto oblast ovlivňují stále přísnější normy národní, evropské a mezinárodní úrovně a jejich porušení se trestá několika milionovými sankcemi. Kvůli častým změnám právních předpisů v této oblasti se snažíme pomoci našim klientům v ní se lépe orientovat.

 • stanovení a analýza smluvních dokumentů vztahující se na životní prostředí
 • poradenství související s nakládáním s různými druhy odpadů (nebezpečné, chemické látky, ochrana ovzduší)
 • právní pomoc v rámci odpovědnosti za škody vzniklé na životním prostředí (náhrady škod, uložení pokut)
 • zastupování v řízení před Energetickým regulačním úřadem (ERÚ)

Právo veřejných zakázek

V rámci zadávání veřejných zakázek poskytujeme právní poradenství zadavatelům i dodavatelům. Využíváme rozsáhlých zkušeností se zpracováním zadávacích dokumentací, s přípravou souvisejících smluv, s posuzováním a hodnocením nabídek z hlediska zadávacího řízení, s plněním registračních povinností, s dohledem nad realizací veřejných zakázek nebo se zastupováním před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Insolvenční právo

Právnické osoby se v konkurenčním prostředí mohou dostat do finančních potíží. Věnujeme se odvětví firemního práva, které řeší úpadek právnických osob. Náš odborný tým pomůže najít řešení oddlužení, konkurzu či reorganizace.

 • právní poradenství při oddlužení
 • příprava konkurzu společností
 • strategie reorganizace společností

Trápí vás i další témata, která se týkají spíše vás osobně, než jen oblastí, které pokrývá firemní právo? Řešíme i osobní právo a kauzy spojené s osobním životem.

Rychlý kontakt a kde nás najdete

Mgr. Petr Volšík
+420 604 825 929
petr.volsik@pravnik-pravnik.cz

Sokolovská 2170/161, 180 00 Praha 8

Ikony vytvořil Freepik z www.flaticon.com