Dobrá advokátní kancelář se postará, aby situace, které řešíte, dopadly dobře. Skvělá advokátní kancelář udělá vše proto, abyste nejen získali právo na svou stranu, ale aby veškeré procedury byly co nejrychlejší a nejefektivnější.

Nemovitosti

Ohledně práv k nemovitostem poskytuje naše kancelář služby v kompletním rozsahu této problematiky. Provedeme vás celým procesem prodeje či koupě vaší nemovitosti, počínaje výběrem až po uskutečnění převodu, úhradu kupní ceny prodávajícímu i daně z převodu nemovitostí.

 • poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí
 • příprava a posuzování smluv, zastupování klienta (týkající se nájmu domů, bytů a nebytových prostor)
 • zastupování v rozhodčích a soudních řízení - týkající se nemovitostí
 • vypracování návrhu na vklad vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí
 • zastupování v řízení o vklad vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí

Rodinné právo

Naše advokátní kancelář se zaměřuje také na rodinné právo, které tvoří soubor právních norem upravujících především vznik a zánik manželství, výživné mezi rodiči a dětmi, vzájemnou vyživovací povinnost mezi manželi či otázky určení a popření otcovství.

 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • zastupování v rozvodovém řízení včetně vypořádání společného jmění manželů
 • právní pomoc při řešení úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí
 • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
 • určení a popření otcovství

Občanské právo

Poskytujeme služby ve všech oblastech občanského práva včetně práva na ochranu osobnosti a práv duševního (nehmotného) vlastnictví. Zajistíme potřebnou právní pomoc a právní zastoupení, ať již se jedná o sepsání nebo kontrolu smluv, dědické právo či převody nemovitostí.

 • ochrana osobnosti
 • závazkové vztahy
 • odpovědnost za škodu
 • právo duševního vlastnictví
 • dědické řízení

Insolvence

Těžká životní situace v podobě insolvence vyžaduje opatrné postupování a pečlivé kroky k řešení situace. Zastoupíme vás v jednání s institucemi a úřady, ochráníme vás před lichváři. V případě, že již řešíte probíhající insolvenci naši odborníci vám poskytnou poradenství.

 • zastupování při jednání o insolvenci
 • návrhy oddlužení
 • ochrana před lichváři
 • poradenství v insolvenci

Pracovní právo

Pracovní právo patří mezi náročnou problematiku a zahrnuje zejména úpravu pracovněprávních vztahů. Zastoupíme vás ať už zaměstnavatel neplatí mzdu, byli jste neoprávněně propuštěni nebo jste vystaveni šikaně na pracovišti a v mnoha dalších případech.

 • zastoupení v řízení se zaměstnavatelem
 • poradenství pracovně právních vztahů
 • návrhy náhrady škody vzniklé v souvislosti se zaměstnáním (zranění, nemoc z povolání atp.)

Další oblasti

Práva pro občany se dotýkáte každý den. Ať už řešíte sousedské spory, náhrady škody, právo spotřebitele na reklamaci či hledáte kvalitní zastoupení při jednání s velkými institucemi, obraťte se na nás. Náš tým odborníků z různých oblastí najde nejlepší dostupné řešení.

 • řešení sousedských sporů
 • zastupování ve věci náhrady škody
 • právo spotřebitele (reklamace, pojistné plnění atp.)
 • zastupování před velkými institucemi

Naše advokátní kancelář řeší i veškeré firemní záležitosti. Pracovní právo, obchodní právo, hospodářskou kriminalitu a mnoho dalších.

Rychlý kontakt a kde nás najdete

Mgr. Petr Volšík
+420 604 825 929
petr.volsik@pravnik-pravnik.cz

Sokolovská 2170/161, 180 00 Praha 8

Ikony vytvořil Freepik z www.flaticon.com